Mina meriter

Min Utbildning
Fristående kurser i filmveten­skap, teatervetenskap och litteratur­vetenskap vid Stockholms Universitet.
Totalt antal studie­poäng, 200. Magisterexamen med filmvetenskap som huvudämne 1996.

Poppius journalistskola
grundkurs och redigeringskurs HT 1997, VT 1998.

Stockholms Universitet
40-p journalistik vid JMK, 1998–1999.

Medieinstitutet Fojo, Kalmar, 5 kurser.
• Heureka! Naturvetenskap för humanister, (12 dagar) november 2002.
• Bondförnuft i praktiken, (5 dagar) september 2003.
• Vatten – världens viktigaste livs­medel, (5 dagar) oktober 2003.
• Mulle i Bergslagen – den svenska skogen från roten, (5 dagar) oktober 2004.
• Fånga bilden – bildjournalistik för skrivare, (5 dagar) september 2006.

Folkuniverstitetet, Stockholm
• Digitala mörkrummet, bild­behandlingskurs.
18 studietimmar fördelat på sex träffar. Oktober–november 2005.
• Digital special – fotokurs för informatörer.
Intensivkurs, 19 studie­timmar fördelat på tre träffar. 31/3–2/4 2006.
• GFU – grundläggande fotografisk utbildning.
Fotoutbildning två dagar i veckan från HT 2008 till VT 2009.

Medborgarskolan
• Mönster och mönsterrapportering
Workshop med Hanna Werning. 12 studietimmar fördelat på två dagar. 28–29 november 2015.
Tips och tekniker för att skapa mönster till exempelvis textiltryck, dekorativa kort och liknande.

Södertörns högskola
• Typsnittsdesign och typografi, 7,5 poäng VT 2015.

Anställningar
• Driver aktiebolaget Myriad Media AB och jobbar som multijournalist.

2019 har jag bland annat samarbetat med Personalstiftelsen PostNord Plus där jag gjort inhopp som webbredaktör. Jag har också fortsatt samarbetet med LRF Media och Dagens Nyheter där jag gör inhopp både som redigerare och webbreporter.

Under 2018 har jag fortsatt göra inhopp som redigerare på Dagens Nyheter. Jag har även fortsatt samarbetet med LRF Media där jag bland annat sommarvikarierat som webbreporter och under fem månader arbetat halvtid som skogsreporter på tidningen ATL.

2017 har jag fortsatt samarbetet med LRF Media. Jag har arbetat som webbreporter för webbplatserna ATL.nu och landlantbruk.se. Jag har även arbetat som redigerare för tidningarna ATL, Land Lantbruk, Land Skogsbruk och Lantmannen. Jag har också redigerat en jubileumsbilaga inför LRF:s 100-årsdag, där jag jobbat med allt från bildhantering till textbearbetningar och layout. Jag har även varit sommarvikarie samt arbetat i ett tremånadersprojekt med att bearbeta och analysera webbartiklar till ATL:s premiumtjänst.

Under året har jag också fortsatt samarbetet med Blackboard Publishing och gjort digitalt nyhetsbrev för Nikon Nordic. Jag har även arbetat som redigerare och webbredaktör på Dagens Nyheter.

Under 2017 har en av mina bilder blivit publicerad som frimärke sedan mitt bidrag valts ut tillsammans med sex andra fotografier i Postnords Instagramtävling ”Mitt frimärke”. En annan av mina bilder har också medverkat i Nikons jubileumsfilm ”I AM 100” när kameratillverkaren firade sitt 100-årsjubileum den 25 juli 2017.

2016 har jag inlett samarbete med LRF Media. Jag har skrivit artiklar och även fotograferat för publikationerna Land Lantbruk, Skogsland och ATL.

Under 2015 har jag regelbundet arbetat som redigerare och webbredaktör på Dagens Nyheter, jag har även gjort inhopp som sidredaktör. Samarbetet med Blackboard Publishing har fortsatt. Jag har skrivit texter för Nikon Nordic till deras digitala nyhetsbrev och uppdaterat texter till Nikons webbplats. Jag har även följt Nikons serviceteam för fotografer under skid-VM i Falun. I samarbete med Blackboard har jag också skrivit texter till medarbetartidningen Ahlsell Insight.

Under 2014 har jag utvecklat samarbetat med Blackboard Publishing och det digitala nyhetsbrevet för Nikon Nordic. Jag har också semestervikarierat som redigerare
på tidningarna Praktiskt Båtägande och Vi Båtägare. Merparten av året har jag arbetat som redigerare och webbredaktör på Dagens Nyheter.

I januari 2013 arbetade jag som gästlärare på Uppsala Universitet, där jag under fyra dagar undervisade journaliststudenter i Indesign CS6.  Jag anlitades av institutionen för informatik och media.

Under 2013 har jag också inlett ett samarbete med Blackboard Magazines där jag levererar texter till Nikon Nordics digitala nyhetsbrev.

Under 2012 samarbetade jag bland annat med Dyslexiförbundets tidning Läs & Skriv, samt Svenska Bilsportförbundet. Jag har skrivit nyhetsartiklar och notiser för Svenska Bilsportförbundet som publicerades på förbundets medlemssidor i tidningen Bilsport Rally & Racing. Under 2011 har jag bland annat redigerat en bilaga till båtmässorna i Stockholm och Göteborg, samt en gästhamnsbilaga för tidningen Praktiskt Båtägande, och gjort inhopp som redigerare hos Dagens Media.

2012 gav jag också på eget initiativ ut fotoreportageboken ”Hungriga hjärtan – en bok om svenska Springsteenfans”.

Sedan 2011 har jag kontinuerligt gjort inhopp och sommarvikarierat som redigerare på Dagens Nyheter där jag varit på avdelningarna Söndag, Ekonomi, Kultur, Nyheter, Stockholm och DN Sport.

• Vikariat som webbredaktör på temasajten Grön Motor, Aftonbladet, 2010-11-22 t.om 2010-12-21.
Jag jobbade som webbredaktör på temasajten Grön Motor, där jag har skrivit om miljöbilism.

• Vikariat som webbredaktör på Sportbladet, Aftonbladet 2010-01-11  t. om 2010-10-14.
Jag arbetade på Sportbladets webbredaktion med bland annat motorsport och golf.

• Vikariat som journalist på Mediaprovider Scandinavia AB 2009-10-21 t. om 2009-12-31.
Jag arbetade som journalist på förlaget Mediaprovider där jag i huvudsak var webbredaktör på en av företagets webbplatser. Tjänsten innebar att jag skrev artiklar, publicerade på webbplatsen och jag har även gjort webb-tv.

• Fast anställd reporter/redigerare/fotograf/webbredaktör på Svensk Motorsport. 2005-11-14 t. om 2009-10-19.
Jag jobbade heltid på Svensk Motorsport med att bevaka enduro och trial. Tjänsten innebar att jag skrev, fotograferade och redigerade. Jag var även webb­redaktör och uppdaterade och utvecklade innehållet på vår webbplats.

• Fast anställd redigerare/reporter Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB (tidigare Hubo Press) 2000-01-01 t. om 2005-11-04.
Under min anställning på Lokal­tidningen Mitt i arbetade jag deltid och varvade min 65-procentstjänst med att frilansa och arbeta som gästlärare på Luleå Tekniska Universitet. Jag har skrivit resereportage och artiklar om polarforskning för bl a Svenska Dagbladet, Metro och Naturvetaren, framförallt under perioden 1999–2001.

• Sommarvikariat som annons­producent på lokaltidningen Svalbard­posten, Norge, 2002-07-22 t.om 2002-08-06.

• Gästlärare på Luleå tekniska universitet.
Har undervisat i 5 poäng filmhistoria och 5 poäng vetenskapligt skrivande från HT 2001 till HT 2004.

• Redigeringsvikariat Hubo Press 1999-08-23 t.om 1999-12-31.
• Sommarvikariat som reporter på Hubo Press (Mitt i-tidningarna) 1999-06-07 t.om 1999-08-09.

• Redaktionsassistent på Riks­teaterns teatertidskrift Entré 1996-09-03 t.om 1997-05-31.

Fotoutställningar
No. 1, Galleri Dobre, Stockholm 2008.
150 meter bild, Galleri Dobre, Stockholm 2009.
Only Human, Galleri Basta, Stockholm 2010.
Ett slags hemkomst, i en lägenhet på Kungsholmen, Stockholm 2012.