Rosa Pantern

Hustomte.

Dag 83 av fotoprojektet 100 kökssaker. Sedan maken flyttade hemifrån har det suttit en Rosa panter i något av fönstren där han har bott. Jag minns inte om det är samma panter eller om det funnits flera. Den har i alla fall hängt med ett tag.

Posted in Fotografi, fotoprojekt and tagged , , , , .