Time to hang out

På tork.

Dag 11 av 100 days of socks. Jag har flera par sockor som är varandras motsats, som de här paren där färgerna på häl och tå är olika. Jag tycker att det är lite fint. De passar ju bra att rocka också, om man vill svänga till det lite mer.

Posted in Fotografi, fotoprojekt and tagged , , .