Tillbaka

20141223_tillbakawDagens temaord var tillbaka. Svårt. Ordet förutsätter på något sätt en rörelse, en återkomst. Att man ska veta vad man återvänder till. Kan man plåta det i en bild? Eller förutsätter det att man har sett en bild först, som en start? Som det man kommer tillbaka till?

Nå. Det blev enkelt i mitt fall. Vad gör man när man tvivlar? Plåta en gatuskylt. Det kan ofta vara lösningen.

Posted in Okategoriserade.